Logo Westlogic

Digitální podnik – I. Výzva

informační povinnost
  • cíl projektu: Cílem projektu je digitalizace procesů logistiky a expedice projektů ZUTY a DIAMONDI pomocí technologie P2L – Pick/Put to Light a dosažení zvýšení efektivity a produktivity, ale také snížení chybovosti v logistických procesech a snížení procenta reklamací.

    V další části projektu je cílem implementace systém Business Intelligence, který bude schopen sbírat, integrovat, analyzovat, interpretovat a prezentovat data z oblastí obchodu, marketingu, financí, atd. a tím bude společnost schopna efektivněji řídit své podnikání prostřednictvím aktuálních a bezchybných dat v požadované kvalitě.

  • číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/ 22_014/0004763

  • místo realizace: Na Zbytkách 158, 739 01 Staré Město a Hornopolní 3314/38, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava