Logo Westlogic

PROJEKT: Podnikové vzdělávání

EU spolufinancováno

PROJEKT: Podnikové vzdělávání

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Název projektu: Podnikové vzdělávání
Registrační číslo: CZ.03.01.03/00/23_047/0003476

Počet osob zapojených do projektu: 40
Počet osob 55+: 4
Celkové způsobilé náklady: 1 081 225,60

Cíl projektu:
Adaptabilita pracovní síly. Prostřednictvím profesního vzdělávání zvýšit úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele v návaznosti na zvyšující se požadavky na kvalitu poskytovaných produktů a služeb a měnícího se trhu práce. Dalším cílem je stabilizace kvalifikovaných zaměstnanců, kteří budou klíčoví pro další rozvoj firmy a předávání profesních kompetencí novým zaměstnancům.

Popis projektu:
Cílem podnikového vzdělávání je zlepšení lidského kapitálu zaměstnanců, zejména zvýšení konkrétních kompetencí, tj. znalostí, dovedností a schopností zaměstnanců s rozvojovým potenciálem. Zlepšením kapitálu zaměstnanců předpokládáme zefektivnění interních procesů, zvýšení produktivity a navýšení počtu zaměstnanců. Zvýšením a rozšířením kvalifikačních dovedností zaměstnanců chceme také zajistit větší kvalitu a stabilitu – snížení fluktuace a zlepšení značky zaměstnavatele na trhu práce.

Projekt je realizován s podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 76,735 % celkových způsobilých výdajů.